Referencie

Tomark

Montáž robotizovaného pracoviska od f Cloos na zváranie podvozkov návesov v máji 2013.

Technické parametre:

Preberanie u výrobcu a montáž vo firme

Zoznam referencií

TGM Prešov
Tomark
Montáž robotizovaného pracoviska.
Hudák Čaklov
Montáž robotizovaného pracoviska.